Metodlar

Simya Gelişim : Metodolijilerimiz

Q.E.D. Metodolojisi©

 • Simya Gelişim Programları, Q.E.D. esasına dayanmaktadır.
 • Bilindiği gibi Q.E.D.; gerçekte ispata erişilme anının işaretlenmesidir. Q.E.D., daima daha mükemmele gitmek için, sonucu düşünerek başlangıç yapmayı amaçlar.
 • Q.E.D.’nin hem bilimsel hem de simgesel bir karakteri vardır. Simya Gelişim Programları sırasında paylaşılan esas, program yöneticisinin icat ettiği şeyler değildir; program yöneticisi, sadece ispat edilebilir sonuca ulaştırmak için yönlendirmektedir.
 • Q.E.D., en genel anlamı ile bir teknik olarak anlaşılabilir ve sonut sonuçlara ulaşmak için düşünerek başlama, başlangıç noktalarını tespit etme yöntemidir.
 • Q.E.D. bu amaçla “mesajı” ya da “anlamı” aramaktır.
 • OECD’nin yaptığı PISA 2003 çalışmaları çerçevesinde hazırlanan rapora göre ise sonuca ulaşma (Q.E.D.) sürecinde izlenmesi gereken adımlar şöyledir:
  - Amacın bağlamında tanımlanması
  - Uygun bilgi ya da sınırlılıkların belirlenmesi
  - Olası seçenek ya da sonuçların sunulması
  - Sonucun öngörülmesi ve kontrol edilmesi
  - Sonucun paylaşılması

THINK MATRIX Metodolojisi©

 • Think Matrix Yöntemi’nin temeli, pilotların uçuş planı yapmaları ile özdeşleştirilebilir. Havalanmadan önce yapılan bu planlarda normal şartlarda izleyeceğiniz rota ve şartlar değiştiğinde izleyeceğiniz rota ve yöntemler, inmeyi planladığınız havaalanına inemez duruma gelirseniz, alternatif ve enteresan nasıl bir iniş gerçekleştireceğinizi önceden saptarsınız.
 • Bu sistemi kişilik ve davranış modelleri ile de bağdaştırabiliriz.
 • Düşüncemizi Eyleme Dönüştürmenin anahtarı Düşünceyi eğitmektir. Yani Neden – Sonuç ilişkisidir. Sonucu iyileştirmenin yolu ise, sistemin başlangıcındaki ”Nedensellik” kavramını iyi analiz etmektir.
 • Analizin sonucunda, yolda giderken karşımıza çıkabilecek olan tüm değişkenleri önceden saptamış olur ve haritalarımızı tüm değişken faktörlerin yer alabileceği alternatifler ile oluştururuz.
 • Nedeni iyi algıladığımızda, sonuca giden yolun haritasını yaparken düşüncelerimizi eğitmiş oluruz. Düşüncelerimiz ne kadar iyi eğitirsek, karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı oluruz.
 • Think Matrix Yöntemi, düşüncelerin altında yatan nedenselliğe eğilerek, yani kaynağa giderek düşüncelerin kendi içlerinde bir ağ oluşturarak sinerji yaratılmasını sağlar.
 • Think Matrix Yöntemi, Tepkisel Düşünmeyi değil, Nedensellik odaklı Etkisel Düşünme alışkanlığının gelişimini sağlar. Yani Alternatif Düşünme Sisteminin, Düşünceleri Eğiterek gerçekmesini sağlar.