Yöntemler

Simya Gelişim : Hizmetler, Hedefler ve Yöntemler

Simya Gelişim Danışmanlık, profesyonel kariyerini Eğitim ve Gelişim Yönetimi üzerine kurgulamış, yurt içinde ve yurt dışında birçok konu ve alanda çalışmalara katılmış, birbirinde farklı birçok sektöre hizmet vermiş ve edindiği her tecrübeyi daha geniş bir vizyon ile paylaşmaya karar vermiş, bilginin paylaşıldıkça değerleneceği ilke edinmiş olan bir yapı ile hizmet vermektedir.

Simya Gelişim Danışmanlık, gerek profesyonel hayatta gerekse hayatın her alanında gelişim ve değişim felsefesini içselleştirmeyi hedefleyen birey, takım veya kurumlar ile çalışmaktadır.

Değişimin ve Gelişimin gerekliliğinin farkına varan birey ve takımların, Değişimi ve Gelişimi gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Bireylerin ve kurumların potansiyellerini geliştirmek ve farkındalık sağlamak üzere çalışıyoruz. Bireylerin ve kurumların başarı yolundaki engellerin kaldırılmasına yardım ediyoruz. Değişimi hızlandıracak ve destekleyecek katma değeri ortaya çıkartıyoruz.

Simya Gelişim Danışmanlık olarak hedefimiz, kişileri soyut kavramlar üzerinde dolaştırıp, anlık heyecan ve çoşku katan bir yapı değil, her kavramın altını somut ve bilimsel veriler ile destekleyerek, kişinin içindeki gücü, çoşkuyu kendinin isteyerek açığa çıkartmasını sağlamaktır. Sonucu ise bu değişim sürecinin sürekli kılınması ve iş veya özel hayatın daha etkin ve verimli geçmesidir.

Programlarımızda yola çıkış noktalarından biri kişilerde farkındalığın artırılması ile özgüven ve özdeğer artışının sağlanmasıdır. Özgüven ve özdeğer artışının gerekliliği ise kişilerde başarma ve işi kaliteli yapma isteğinin uyanmasına yol açar.

Kişinin başarısındaki en büyük etken istektir. İnsanlar ancak bir şeyi yürekten isterse başarabilirler. İstek oluştuktan sonra kişi, işi doğru ve yüksek kalitede yapmak için gerekli olan bilgiye ve bu bilgiyi teoriden pratiğe çevirebilecek beceriye sahip olabilir.

İşte Simya Gelişim’in fark yaratan yaklaşımı; insandaki bu “istek” kavramını harekete geçirecek öğeleri sunarak kişilerin kendi farkındalıklarını artırarak reaktif yaşamdan proaktif yaşama geçebilmeleri için yolları göstermektir.

Simya Gelişim programları tıpkı her sanat dalında olduğu gibi, sonucu ortaya çıkarmak için somut nedenselliği baz alır. Bu nedensellikten sonuca gitmek için ise yeri geldiğinde insan davranışının temellerine, yani davranış psikolojisine odaklanarak gerçeklerden faydalanır, yeri geldiğinde ise somut ve soyut tüm felsefik öğretiler ve de en önemlisi Bilimsellik kavramları programlara etkili güç katar.

Simya Gelişim Danışmanlık yaklaşımları, didaktik ya da optimistik bir söylem veya öğretiler değildir. Zaman zaman kişileri kendileri ile yüzleştiren, kendi kendilerinin efendisi olma yolunda bir adım atmaları için ilham veren, özgözlemleme becerisini artırmayı amaçlayan gerçek programlardır. Bu nedenle programların uygulama şekli tamamen interaktif şekilde dizayn edilmiştir.

Hizmet verdiğimiz kurumlara gerçek destek olabilmek amacı ile tüm programlarımızı paket ürünler olarak hazırlamaktan ziyade kuruma özgü, hedefe odaklı, bir seferde tam ve doğru işi yapma anlayışı ile hareket etmekteyiz. Bu nedenle de her programımız kurumların ihtiyaç ve hedefleri analiz edilip, ilke ve değerler doğrulsunda “kuruma özgü” programların tasarlanmasını içermektedir.

Konu anlatımlarının yanı sıra, katılımcıların konuları içselleştirmesini sağlayacak olan testler, grup çalışmaları ve kişisel çalışmalar ile program daha kalıcı ve etkili bir hale getirilerek sunulmaktadır. Programlarımızda, çalışmalar ve örneklemeler sırasında kullanılacak olan tüm içerikler, hayali veya gerçek ötesi konulardan değil, tamamı ile insan yaşamının, aile ve iş hayatının içerisinden gelen gerçekleşmiş süreçlerden alınarak geliştirilmiştir.