Süreçler

1.Planlama: 

Planlama sürecinde içeriği kurumunuza özel bir için saha çalışmaları ve analizleri yapılarak, uygulamanın zaman ve yerine, katılımcı izleme sürecine kadar tüm unsurları ile kurumunuza en uygun program taslağı hazırlanmaktadır.

2.Tasarım:

Tasarım sürceinde sizlerle yapılan fikir alışverişi programın; hedef kitlesi, içeriği, sunumu, uygulaması ve izlemesi  ile kurumumuzun  hedef ve ihtiyaçlarına en uygun tasarımı oluşturmaktadır.

3.Uygulama:

Program her detayı ile sizlerle birlikte belirlenmiş olan tasarım çerçevesinde uygulamakta, anlatımların yanı sıra, katılımcıların konuları içselleştirmesini sağlayacak olan testler, grup çalışmaları ve kişisel çalışmalar ile daha kalıcı ve etkili bir hale getirilerek sunulmaktadır, sunum esnasında oluşan feedbackler eş zamanlı olarak sizlerle paylaşılmaktadır.

4.İzlemek:

İzleme sürecinde, uygulamanın sonuçları kurumumuzla birlikte takip edilmekte, ihtiyaç duyabilecek aksiyonlar planlanmakta ve sonrasında programda kullanılan döküman ve uygulama esnasında kaydedilen bilgi ve materyaller kurumunuz kitaplığıda yer almak üzere sizlere sunulmaktadır.